Representantskap

Alla medlemmar är välkomna att delta i diskussionerna vid Socialdemokraterna i Västerås representantskap. Rösträtt har de ombud och ersättare som de socialdemokratiska föreningarna har valt till representantskapet. Fika serveras från 17:30!

Repskapet inleds med tre parallella träffar med gruppledare från olika nämnder i 30 minuter. Denna gång kan man välja mellan följande träffar:

  • Anton Tysklind, Fastighetsnämnden
  • Anny Bustos Teljebäck, Nämden för idrott, fritid och förebyggande
  • Ann-Louise Molin Östling, kulturnämnden

På dagordningen finns också information om Socialdemokraternas vårbudgetmotion i riksdagen, behandling av mellanvalsplan och debatt om motioner om viktig politik.


Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Växhuset (Viktor Larssons plats 1)