Centrala Västerås

Bild för Centralas valprogram

Stadsdelsföreningen Västerås Centrala Socialdemokratiska förening har de centrala delarna av Västerås i fokus. Inför valet 2022 prioriterar vi att vår stadsdel innehåller hela stadens city, samtidigt som de boende i stadsdelen har samma behov som alla andra boende vad gäller trygghet, miljö och kultur.

Den trygga stadsdelen

  • De centrala parkerna, Vasa Parken, Rudbecksparken och Djäkneberget till exempel, ska vara välskötta och kunna nyttjas av alla. Vi vill se händelsestyrd belysning men även kameraövervakning för att trygga parkerna.
  • VI vill också se aktivitetsytor för barn och unga i city. Gynnar både boende och centrumhandeln.
  • Flera gång och cykelvägar kompletterat med upprustade och belysta cykeltunnlar i centrum. Vi vill att Stora Gatan i de västra delar av staden prioriteras.

Den grön/blå stadsdelen

  • Gröna Stråket längst Svartån ska utvecklas ytterligare och bli mer tillgängligt. Nu är det dags att ta sig an sträckningen efter Karlslund.
  • Vi vill också se att fiskevårdsområdet från Svartåns mynning upp till Skultuna säkerställs.
  • Mer grönska och färre gatuparkeringar ska till även i vår stadsdel.

Den unika och kulturella stadsdelen

  • Mälardalens Universitet ska utvecklas i de centrala delarna av Västerås. Vår idé är att utvecklingen sker vid ”gamla” polishuset.
  • Vi vill utveckla befintliga och nya mötesplatser i centrum som möjliggör för föreningar m.fl. att utveckla sin verksamhet. Vi vill fortsätta satsa på vårt föreningshus Växhuset och andra kulturhus i vår stadsdel.
  • Upprustning av exempelvis Sigmatorget och Stora Torget måste i gång och förverkligas. Vi vill också se mer arkitektur och konst i centrum.