Gamla Gardet

Exempelbild

Gamla Gardet är en socialdemokratisk förening, med en omfattande, variationsrik och livaktigverksamhet. I Gamla Gardet kan du kanalisera dina åsikter och tillsammans med andra och sätta kraft bakom dessa. Vår förening är öppen för alla politiskt intresserade och som sympatiserar med vårt parti.

Gamla Gardet kombinerar erfarenhet med förnyelse och
omsorg om ett solidariskt samhälle. Vid våra
fredagsmöten belyser vi aktuellasamhällsfrågor vilka inleds av
sakkunniga föreläsare från kommun, region, riksdag,
akademin, näringslivet med flera organisationer i samhället. Din röst och åsikt är en förutsättning för såväl partiets som våra beslutsfattares utveckling. Vi kombinerar politisk aktivitet med några timmars samvarounder gemytliga former.

Välkommen!

Ordförande, Anders Teljebäck

Publicerad