Hökåsen

Bild för Hökåsens bildprogram

 

Vi socialdemokrater på Hökåsen kommer att jobba för:

  • Bygga ut förskolan och grundskolan med fler platser, för att möta den generationsväxling som kommer ske de kommande åren
  • Nytt Trygghetsboende så att äldre som säljer sina villor kan bo kvar i området
  • Påverka Trafikverket att bygga rondell i korsningen RV56/Åsenlundsvägen
  • Verka för att Västerås stad ökar samverkan med Svenska Kyrkan om Knektgården