Pettersberg

Exempelbild

Som ny förening ska Petterberg S under 2024 eftersträva en nära och kontinuerlig dialog med Pettersbergsborna. Detta för att kunna lyssna på deras åsikter, synpunkter och behov så att vi på ett trovärdigt sätt kan driva de frågor som vi uppfattar som prioriterade.

Publicerad