Tillberga

Bild valprogram Tillberga


Vi socialdemokrater i Tillberga kommer att jobba för:

  • Ny cykelväg längs Tillbergaleden
  • Mataffär i Tillberga
  • Säkrare trafiksituation överlag (vägarna är dåliga, tung trafik går mitt i orten osv)
  • Tågstopp
  • Läktare i sporthallen
  • Aktiviteter för äldre