Program region Västmanland

Politik för ett rött Västmanland.

Regionpolitiska programmet för Socialdemokraterna i Region Västmanland inför valet 2022 antogs på partidistriktets extra distriktskongress 4 december 2021. Programmet fick namnet: Politik för ett rött Västmanland. Nedan kan du se innehålls förteckningen.

VÅRD EFTER BEHOV GENOM HELA LIVET.

 • Tillgänglig vård när du behöver den
 • Region som arbetsgivare i världsklass
 • Ta tillvara digitaliseringens möjligheter i vården
 • Tandvård för alla
 • Satsningar på förbättrad psykisk hälsa
 • Krafttag för ökat välmående hos barn och unga
 • En trygg vård för våra äldre
 • Allas rätt till en god hälsa
 • En jämlik och jämställd hälso- och sjukvård.

HELA VÄSTMANLAD SKALL LEVA.

 • Kollektivtrafik för ett närmare län
 • Politik för snabbare klimatomställning
 • En kulturell allemansrätt för ett levande kulturliv
 • Nya jobb och bättre möjlighet för ett livslångt lärande