Västerås en fantastisk stad

Västerås är en kommun i tillväxt och en central del av Mälarregionen. Här sker en stark utveckling av befintliga företag och nya företag vill etablera sig. Många väljer att flytta hit och lockas av allt en storstad kan erbjuda. Här finns utbildning, framtidens jobb, tryggt boende och livskvalitet med ett rikt kulturliv.

Tillväxt är bra och leder till ökade skatteintäkter. Vi socialdemokrater vill ta tillvara på möjligheterna som detta ger. Vi vill skapa en hållbar framtidskommun med en rättvis fördelning av våra gemensamma medel, som ger utvecklingsmöjligheter för alla.

" I vårt Västerås ska alla barn och unga känna hopp och framtidstro."

Möjlighet att skapa sin egen framtid nås genom utbildning i en skola där elevernas olika behov är i centrum. Skolorna ska få medel och resurser efter elevens behov. I universitetsstaden Västerås finns nu ännu större möjligheter till vidareutbildning, forskning och innovation.

Här ska alla kunna leva ett gott liv, oavsett ålder. Vi vill stärka äldres livskvalitet och vi behöver då möta äldregruppens ökade och moderna behov med nya innovativa lösningar. Vi ser hur Västerås ska vara ett miljöföredöme i Sverige och vi är stolta över arbetet våra kommunala bolag VafabMiljö och Mälarenergi gör. Det ger oss fler möjligheter att skapa en hållbar stad med den höga ambitionen att vara fossilfri redan 2030.

I Västerås ska människor känna trygghet. Vi socialdemokrater kommer på ett tydligt sätt satsa på både brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet. Men det ska också finnas trygghet i hemmet och på arbetet.

Våra bostadsområden är inte bara en plats att bo på utan också en plats för att leva sitt liv. Det ska vara tryggt i våra bostadsområden och det ska finnas gott om platser att mötas. Människor som behöver särskilt stöd på grund av funktionsnedsättningar, ska få hjälp och möjligheter för att kunna påverka sin egen vardag.

Vi socialdemokrater ser att samverkan med regionen, civilsamhället, näringslivet och universitetet är en viktig väg framåt och vi behöver tillsammans hitta nya former för att samarbeta.

Civilsamhället i Västerås består av många olika organisationer och föreningar som arbetar inom bland annat kultur, idrott och diverse föreningsliv för att motverka social utsatthet. Det är därför viktigt att vi som kommun fördjupar vårt samarbete med dessa organisationer för att fånga upp och motverka existerande och eventuellt stundande problem. Det är vår skyldighet.

De socialdemokratiska värderingarna ligger till grund för en sådan politik. Vi är beredda att fortsätta ta ansvar för att leda vår kommun till att vara en kommun som ger stolthet och framtidstro. Vi kan tillåta oss att känna stolthet över vår stad, men vi kommer aldrig att känna oss nöjda!

Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Vi vågar ifrågasätta och pröva om upphandlingar är vägen att gå eller om vi ska driva verksamheten i kommunens regi. I de upp[1]handlingar som görs ska tydligare och mer rättvisa villkor ställas.

Detta är vårt socialdemokratiska löfte till dig!