S i Svenska kyrkan i Västerås

När det är det kyrkoval i Sverige får alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och som är över 16 år möjlighet att bestämma vilken väg Svenska kyrkan ska gå i framtiden.

Socialdemokraterna finns med i alla tre valen till Västerås kyrkofullmäktige, Västerås stiftsfullmäktige och kyrkomötet.