S i Västerås stad

Västerås stad

Under 2022 var det allmänna val i Sverige. Där valdes ledamöter till Sveriges riksdag, till regioner och till kommuner i Sverige. Efter valet samlande vi socialdemokrater ”Västeråsmajoriteten” tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet.

Är du speciellt intresserad av något enskilt ärende i kommunen hittar du alla handlingar kopplat till olika nämnder och styrelser här Länk till annan webbplats..

 

Mandatfördelning vid valet 2022

Den 11 september 2022 beslutade västeråsarna hur många platser i kommunfullmäktige som varje parti får under de kommande fyra åren. De 61 mandaten, dvs platserna, fördelar sig så här:

Socialdemokraterna: 19 mandat.
Miljöpartiet de gröna: 2 mandat.
Vänsterpartiet: 5 mandat.
Moderaterna: 15 mandat.
Liberalerna: 4 mandat
Centerpartiet: 4 mandat.
Kristdemokraterna: 3 mandat.
Sverigedemokraterna: 9 mandat.

Valda till kommunalråd, ordförande samt vice ordförande i styrelser och nämnder*:

Kommunalråd för Socialdemokraterna: Staffan Jansson, Ann-Louise Molin Östling och Jonas Cronert.

Kommunfullmäktige, ordförande: Anders Teljebäck.

Kommunstyrelsen, ordförande: Staffan Jansson (kommunalråd)

Valnämnden; ordförande: Lena Burström

Överförmyndarnämnden, ordförande: Anny Bustos Teljebäck

Äldrenämnden, 1:e vice ordförande: Denise Norström

Nämnden för personer med funktionsnedsättning, ordförande: Magnus Johansson

Kulturnämnden, ordförande: Ann-Louise Molin Östling

Förskolenämnden, ordförande: Solveig Nilsson

Grundskolenämnden, ordförande: Jonas Cronert

Utbildningsnämnden, 1:e vice ordförande: Madjid Ibrahim Ibrahim

Fastighetsnämnden, 1:e vice ordförande: Anton Tysklind

Byggnadsnämnden, ordförande: Thomas Karlsson

Miljö- och konsumentnämnden, 1:e vice ordförande: Alexandra Olsson

Arbetsmarknadsnämnden, ordförande: Maria Kesselring

Skultuna kommundelsnämnd: ordförande: Jonas Cronert

Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD), ordförande: Anna Grön

Västmanlandsmusiken, ordförande: Ann-Louise Molin Östling

Vafab, ordförande: Staffan Jansson

Mälarenergi, ordförande: Carin Lidman

Västerås stad strategiska fastigheter, ordförande: Mikael Sandberg

Mälarhamnar, ordförande/vice ordförande (Växelvis vartannat år): Jenny Freed

*de nämnder vars ordförande och/eller vice ordförande inte nomineras här tilldelas annat parti inom Västeråsmajoriteten.