Utskott

Mer specifik information kommer inom kort

Facklig-politiska utskottet

Här kommer information om det facklig-politiska arbetet i Västerås arbetarekommun att finnas.

Kampanj- och folkrörelseutskottet

Här kommer det finnas information om kampanj- och folkrörelseutskottet.

Medlemsutskottet

Här kommer det finnas information om medlemsutskottet.

Studieutskottet

Studierna är en viktig del i Socialdemokraternas verksamhet och utveckling. Både organisationen och politiken utvecklas när medlemmar samlas för att lära nytt och diskutera.