För Västerås bästa

Bli medlem

Kalender

Följ oss på sociala medier


Därför är jag socialdemokrat

"Nu är det upp till oss att samla alla dem som ser att Västerås kan bättre.
Som fått nog av de svaga samhällenas oförmåga att lösa de problem vi står inför.
Som ser att jämlikhet och tillväxt inte är varandras motsättning, utan förutsättning.
Som bär på en drivkraft, en dröm, en vision, en önskan om något bättre.
De hör hemma i socialdemokratin."

- Staffan Jansson, kommunstyrelsens ordförande Västerås