NYHET

Socialdemokraterna Västerås nya styrelse

Styrelsen för Socialdemokraterna i Västerås har sedan årsmötet i mars 2024 följande sammansättning! Vi ser fram emot att jobba tillsammans med alla medlemmar och socialdemokratiska föreningar för en starkare socialdemokrati i Västerås!

Joakim Grenblad, Kjell Henriksson, Karin Hjärpe, Lena Burström, Anna Nikula, Peter Denno, Alexandra Mentzas, Lena Söderberg, Anton Tysklind. Siban Sarhan, Muddei Abdullahi och Karolina Myllergård saknas.

Joakim Grenblad, Kjell Henriksson, Karin Hjärpe, Lena Burström, Anna Nikula, Peter Denno, Alexandra Mentzas, Lena Söderberg, Anton Tysklind. Siban Sarhan, Muddei Abdullahi och Karolina Myllergård saknas.

Anna Nikula, ordförande

Kjell Henriksson, kassör

Alexandra Mentzas, facklig ledare

Lena Söderberg, vice ordförande och sekreterare

Abdullahi Abukar Muddei, medlemsansvarig

Anton Tysklind, ledamot

Lena Burström, ledamot

Peter Denno, studieledare

Siban Sarhan, ungansvarig

Karin Hjärpe, ersättare

Joakim Grenblad, ersättare

Karolina Myllergård, ersättare